Title Image

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL informa que és titular del lloc web https://www.nordest.cat/.

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL, amb CIF B66213240 i domicili social en BALLESTER 67 08023, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, amb data 2014.01.29, número d’inscripció 1, tom 44134, foli 189, seccio, fulla 447692. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: nordest@nordest.cat

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis de les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: BALLESTER 67 08023, BARCELONA.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL qualsevol variació i que NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL té el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent-ne d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. NORDEST MUSEUM AND EXHIBIT SERVICES SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]