Moviment intern de dos mosaics romans

Home » Projectes » Sense categoria » Moviment intern de dos mosaics romans

L’equip de NORDEST ha realitzat la retirada de dos mosaics romans de les escales del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Per realitzar el moviment s’ha instal·lat una biga amb polispast per tal de despenjar els mosaics de la paret i poder-los estirar a terra i poder-los agafar des del lateral amb un toro elèctric. Aquests mosaics porten una base de ciment armat i una estructura metàl·lica que n’augmenta el seu pes considerablement. En un futur s’hi farà una intervenció per col·locar-hi alveolam a la part posterior.

Leave a Comment